936539_688190797868743_707972371_n  

MS音樂誌【十二月號】

 

 

✘ 封面人物甜梅號.

 

 

 


✘樂團特輯熊寶貝樂團 

 

 

 

 

──────────專欄文章──────────

 告白指南
  完美表現心中躁動

 

 ✘ 視覺 搖滾 華麗KISS 合唱團

 

 

 

✘ 徵文專欄 - 大彩虹音樂節-二手玫瑰

 

 

 ──────────新團上架──────────

 

 ✘ 樂團新女聲/依铮依靜

 

 

電子報&實體刊物已經噴出!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS MUSIC WORLD 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()